Novela vyhlášky č. 313/2007 Sb.,
o odměně
insolvenčního správce

S účinností od 1. ledna 2013 dochází k nezanedbatelnému navýšení odměny insolvenčního správce určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele.

15. 1. 2013
insolvenční správce novela

Dosavadní 2% z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, která v případě nepříliš hodnotných nemovitostí mohla ve výsledku odpovídat kupříkladu částce, kterou advokát běžně vyúčtuje za 2 hodiny své práce, se v mnoha případech jevila jako nedostatečná. Nově byla výše odměny stanovena na 9% z nejnižšího rozpětí zpeněžení (do 1 miliónu) a degresivním způsobem pro další čtyři pásma, jak je uvedeno níže.

Výše odměny po novelizaci:

Výše zpeněžení Výše odměny
od 0 - 1 mil. Kč 9 %
od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 500 mil. Kč 10 650 000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč

Novelizovaná výše se zdá být přijatelným kompromisem mezi často oprávněnými požadavky insolvenčních správců na jedné straně a zájmy poskytovatelů úvěrů na straně druhé. Teoreticky by dopadem navýšení nákladů na zpeněžování zástav mělo být nepochybně „zdražení“ zajišťovaných úvěrů. Nakolik se tento předpoklad skutečně projeví, přesněji v jaké výši, o tom se Vás pokusíme během nejbližších měsíců informovat.

Celý text vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 488/2012 Sb., přijaté dne 20. 12. 2012, zveřejněné v částce 184/2012 Sbírky, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, naleznete např. zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-488.htm.

Zpět na výpis novinek >>