Zelenka Roman, r.č. 660129/1521

Další probíhající insolvence