Synek Pavel, r.č. 880622/4559

Další probíhající insolvence