Krištof Vladimír, r.č. 550301/0480

Další probíhající insolvence