Fleischer David, r.č. 820827/0169

Další probíhající insolvence