Výběrové řízení Alfa Real s.r.o.

4. 2. 2018

Insolvenční správce INSOL.UTION, v.o.s., IČO 248 47 381, sídlem Svobodova 138/5, Praha 2 – Vyšehrad, insolvenční správce dlužníka Alfa Real s.r.o. (majitel nemovitosti) VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na kupce pozemků parc. č. 2633/5 a 2639/1 k.ú. Strašnice, Praha.

 

Uvedené nemovitosti (dále jen pozemky) leží v zastavěné části Prahy 10 – Strašnicích na nároží ulic Černokostelecká a Limuzská. Pozemky tvoří jeden funkční celek pětiúhelníkového tvaru a jsou o celkové výměře 412m². Dle platného územního plánu se nacházejí na území s funkční plochou (všeobecně smíšené). Dopravní napojení je v místě stávajícího vjezdu z ulice Limuzská.

 

Na pozemcích je povolena stavba polyfunkčního domu („Novostavba polyfunkčního domu v ulici Černokostelecká“) s různým způsobem využití – kanceláře/byty, zdravotnické středisko, hotel.

 

Veškeré informace týkající se výběrového řízení Vám poskytneme v kanceláři insolvenčního správce INSOL.UTION v.o.s.. Na webových stránkách správce (www.insolution.cz) je k dispozici znalecký posudek, který stanovuje cenu obvyklou za prodávané nemovitosti.

 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1) lhůta pro podání závazných nabídek je 31. 3. 2018 do 18 hod.

2) elektronická adresa pro zasílání nabídek je alfareal@insolution.cz;

3) minimální nabízená cena činí 14,5 milionů korun českých (cena stanovená znaleckým posudkem)

4) složení vratné kauce 2,5 milionu korun českých

5) nabídka musí obsahovat:

 

- jméno, příjmení, rodné číslo, případně

identifikační číslo fyzické osoby – zájemce

(u právnické osoby identifikační číslo, sídlo

právnické osoby),

- kontaktní údaje zájemce (tel., e-mail)

- výše nabízené kupní ceny,

- způsob financování kupní ceny,

- termín, ve kterém je zájemce schopen složit nabízenou kupní cenu;

 

6) insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoliv nabídku nebo všechny nabídky odmítnout;

7) insolvenční správce bude zájemce informovat o úspěšnosti jejich nabídky dne 6. 4. 2018, a to písemnou formou na elektronickou adresu, kterou zájemce uvedl ve své nabídce.

Zpět na seznam prodejů >>

Podrobnosti

Prodáno: ne

Subjekt: Alfa Real s.r.o.

Kategorie: Nemovitý majetek

Soubory

znalecky_posudek_1.pdf (pdf, 5,4 MB)

20180227_091935_1.jpg (jpg, 361,1 KB)

20180227_091912_1.jpg (jpg, 316,1 KB)